Onderzoek

Tijdens mijn genealogische onderzoek beperk ik mij niet tot de opsomming van namen en geboorte-, trouw- en overlijdensdata. Om mijn voorouders en hun kinderen écht een gezicht te kunnen geven, ligt de focus op mijn familiegeschiedenis in de vorm van geschiedkunde (genealogie of stamboomonderzoek), heemkunde (onderzoek naar eigen leefomgeving), menskunde (antropologie, tak van wetenschap die de mens in al zijn aspecten bestudeert), naamkunde (antroponymie, studie naar de oorsprong van de voor- en familienamen van mensen) en taalkunde (dialect, regiolect en sociolect).