maar hij was er niet

9 oktober 2019

maar hij was er niet

toen mijn vader besloot te gaan hemelen
voelde ik niets, ik bedoel,
ik voelde niet dat hij er was
in een of andere gedaante
de kamer was leeg
alleen de vorm was daar
het zomers middaglicht probeerde nog
wel het vertrek binnen te dringen
het lukte haar maar nauwelijks
wel verhitte ze het met gemak
maar hij was mijn vader niet meer
hij lag daar alleen maar
was zichtbaar vertrokken
helemaal weggegaan
vreemd geworden
opgehouden
de volgende ochtend niet herrezen
nadat mijn vader besloot te gaan hemelen