‘Schuldig te zijn een bedrag van 2000 gulden’

“Als getuige betrokken bij schuldbekentenis van Jan Willemse de Rooyen, landbouwer in vlas, wonende in Lage Zwaluwe, die verklaart, schuldig te zijn aan Johan Carel Frederik Baron van Frankenberg en Proschlitz, wonende in Breda, op het Kasteel letter D nr.347, een bedrag van 2000 gld.”

Oeh, een kasteel. Dát klinkt spannend!

Maar dit verhaal gaat verder: “Onderpand: 1 huis, schuur, tuin en erf, staande en gelegen in Lage Zwaluwe ne.386. Als borgen aanwezig: Gijsbert de Vogel en Aart Willemse de Rooyen, beiden landbouwers in vlas en wonende in Lage Zwaluwe. Gedaan ten kantore van notaris J.L.Wiercx in Ginneken. Getuigen: Jan van der Steen, herbergier, en Cornelis van der Sanden, kleermaker, beiden wonende in Ginneken.”

In maart ontdekte ik al dat mijn oudgrootvader Jan Willemse den Rooijen kastelein was van beroep en hij dus zijn eigen logement runde. Ook zijn vrouw was ‘particuliere’. Maar ik ging er wellicht ten onrechte vanuit dat zij geen armoedzaaiers waren. Nu blijkt immers dat ze schulden hadden.

In het document waar het verhaal in opgetekend werd, gaat ’t over hetzelfde: “Verklaart, schuldig te zijn aan Johan Carel Frederik Baron van Frankenberg en Proschlitz, wonende in Breda, op het Kasteel letter D nr.347, een bedrag van 2000 gld. Onderpand: 1 huis, schuur, tuin en erf, staande en gelegen in Lage Zwaluwe ne.386.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *