Brief van Piet, 15 juli 1942

Dordrecht 15 juli 1942

Geachte heer,

Als halfbroer van den heer C. Kroonen bericht ik u (indien u het nog niet wist) dat Casper op 1 juli in Laren is overleden. Het is allemaal nog zo vreeselijk gauw gegaan dat ik nu pas uit de correspondentie van hem ook uw adres heb gevonden [Maasstraat 88 Heerlen]. U was een van de vele damvrienden van hem, en u weet dus wat voor een helder hoofd hij had, ondanks zijn vreeselijke ziekte.
Cas en ik zijn van dezelfde moeder, doch hij is van mijn stiefvader. Zoo dat hij Kroonen heette en ik Kleton. (Dit even ter verduidelijking.) Ik verlies in hem meer als een broer. Hij was een goed kameraad. Ik had zo gaarne in zijn leven nog iets gedaan voor hem. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Wat was ik [? …oos] op hem. Zijn damproblemen waren heel goed en hoewel ik nu juist geen dammer ben maar een schaker vond ik het steeds de moeite zijn werk in te kijken.

Rustig en kalm is hij op 1 juli des morgens half tien uit de harde vreeselijke wereld gegaan. Niet één van ons was er bij tegenwoordig. We hebben hem hier in Dordrecht onder een zee van bloemen naar zijn laatste rustplaats gebracht. In mijn afscheidsrede heb ik hem ook uit naam van jullie dammers bedankt voor de ontspanning welke hij vanaf zijn lange moeilijke ziekbed velen in den lande nog gaf. Hij was een lieve goede jongen, begaafd met een knappe kop, en in alles zeer bescheiden. Wie hem gekend heeft zal hem nooit kunnen vergeten.
Dat hij moge rusten in vrede, deze lieve jongen.

En nu, mijnheer Scheijen, wil ik u vriendelijk verzoeken om eventuele damproblemen van hem, welke u misschien nog in uw bezit hebt, naar mij op te sturen. Het ligt in mijn bedoeling alle gemaakte problemen van hem bijeen te krijgen, om er voor zijn beste vrienden een bescheiden boekje voor te laten maken. Mocht u vermoeden waar ik er meer kan vinden, wilt u mij dan nog even de adressen schrijven. Hopende dat u zo vriendelijk wilt zijn. Eventuele kosten voor mijn rekening.

Verder, geachte heer Scheijen, dank ik u voor de vriendschap aan mijn broer geschonken. Ook u hebt, zonder het misschien te weten, zijn lijden verzacht. Hiervoor dank ik u zeer hartelijk. Mocht u tijd en lust hebben mij nog iets terug te schrijven, stel ik het zeer op prijs.

Mijn vriendelijke groeten en beste wenschen, uw toegenegen

P.J. Kleton
Toulonselaan 76 Dordrecht

P.S. Mag ik van u ook het adres hebben van [David] Douwes, Utrecht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *