Brief van Cas, 8 mei 1942

Laren, 8-5-42

Zeer geachte probleemvriend

Allereerst hartelijk bedankt voor de toezending van het motievenboek [= Zonneveld’s Motievengids (1942)]. Eveneens voor uw brief, die een ware “opluchting” voor me was.
De pasfoto zend ik u bij deze weer retour.

Inderdaad had u me heel lang laten wachten. En daar ik “Vrienden” ook niet meer kreeg dacht ik niet anders dan u had het contact met mij verbroken. Enfin, uw brief heeft me weer helemaal opgeknapt. Dus zullen we maar net doen alsof er niks gebeurd is. Toch verwondert het mij dat u mij “Vrienden” niet meer toestuurt. Het laatste nummer dat ik kreeg was van 1 april. [N.B. De eerstvolgende uitgave van Vrienden ná 1 april verscheen 12 mei.]
U begrijpt dat ik dan veel plezier van mijn problemen heb die ik naar u toestuur voor “Vrienden”. En dan moet u weten dat ik altijd reikhalzend naar “Vrienden” uitkijk.

Dit keer zal ik geen problemen insluiten, omdat ik de laatste weken niet in de gelegenheid ben geweest problemen te maken. Ik had namelijk weer aardig de koorts te pakken. Dat is erg vervelend, je eet bijna niets en voelt je zo ziek als een hond. Vandaag gaat het echter weer een stuk beter en ik heb dan ook al weer een beetje gedamd.
C. van de Kuilen komt Tweede Pinksterdag bij me. Nou, ik vind het geweldig prettig dat hij komt. Ik heb aan hem gevraagd of hij mij dan het H.S. Systeem volledig wil uitleggen. Hoewel ik uit uw brief wel zo’n beetje begrepen heb hoe de regels van dit systeem zijn is het natuurlijk beter wanneer er voorbeelden op het bord worden gegeven.

Dat mijn twee laatste motieven origineel zijn heeft me groot genoegen gedaan. Dat was het resultaat van weer lang snuffelen in het motievenboek van Cremer. [Gerrit A. Cremer (1899-1988), Diverse Damproblemen Systematisch Gerangschikt (1936).] Jammer dat de standen van Zonneveld’s Motievengids ook niet op diagram zijn [doch in cijferstand]. Ik geloof wel dat u het leeuwendeel van de motieven hebt geleverd. Geweldig, zo veel als er van u in staat.
Ook C. v.d. Kuilen heeft, vind ik, een ruim aandeel.

Tot nu toe hoorde ik nog niks van de Probleembond [Nederlandsche Bond voor Damproblematiek]. U hebt mijn lidmaatschap toch wel doorgegeven? Ik ben [toch] zeker per 1 mei lid geworden? Van J.A. Pennings hoorde ik nog niets. Ik ben wel benieuwd wanneer ik een brief van hem zal krijgen.
Ik vind het prettig dat u mij zo in contact brengt met ware problemisten. Ook met Max Douwes zou ik wel graag willen corresponderen. Ik weet zijn adres wel maar ik zie er toch tegenop de eerste te zijn [die schrijft].

Morgen ga ik de H.S. problemen eens trachten op te lossen, die u mij in uw brief gestuurd hebt. Nu ga ik maar eindigen. Ik verzoek u nog veel succes met uw functie van assistent-probleemredacteur. En tot wederhorens. Met hartelijke groeten en een stevige handdruk,
uw Dordtse vriend in Laren, Cas Kroonen

P.S. In augustus ben ik nog wel hier hoor, en het volgend jaar augustus ook nog wel, want deze ziekte duurt ontzettend lang. C.K.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *