Brief van Cas, 22 maart 1942

Hellendoorn 22 Maart 1942

Zeer geachte Probleemvriend

Allereerst hartelijk dank voor de prettige brief met problemen, die ik van u mocht ontvangen. Eveneens nog bedankt voor de toezending van de “Vrienden”. Ik vind het heel aardig dat u mij deze gratis wilt toezenden.

Inderdaad moeten wij patiënten veel ontberen, maar met wat optimisme slaan we ons door vele moeilijkheden heen. Het valt niet mee om altijd optimist te zijn. Daarom ben ik blij dat ik mijn geliefd damspel heb. Wat is het toch een geweldige afleiding voor den zieken. Jammer dat je daar niet iedereen van overtuigen kunt.
U begrijpt wel dat ik veel propaganda voor het damspel maak. Ik heb wel gemerkt dat er hier verschillende spelers zijn die op een damclub geen slecht figuur zouden slaan. Daarom spijt het mij zo dat ik door de aard van mijn ziekte genoodzaakt ben van sanatorium te veranderen. Maandag a.s. 23 maart gaat ik namelijk naar Sanatorium Begetu [speciaal sanatorium voor Been- en Gewrichts Tuberculose] te Hoog Laren (N.H.)
Mijn longen zijn nu goed, en nu ga ik daar voor mijn arm [heen] en verder kuren. Ja Jan, mijn linker arm is ook niet helemaal in orde. Dat had ik u eerst niet willen schrijven maar er is sprake van dat deze arm evenals de rechter arm in het gips komt. Dan zal ik voor wie weet hoe lang het damspel moeten missen. Alleen u kunt voelen wat voor slag het voor mij is. Ik kan wel huilen als ik er aan denk. Maar tenslotte gaat het voor mijn gezondheid en daarom gaat het toch tenslotte, niet waar?

Ik hoop dat wanneer ik in Laren ben u me eens spoedig zult schrijven. Dan zal ik u ook zo gauw mogelijk wat van mij laten horen. Hoewel ik weinig tijd meer heb zal ik toch enige problemen die ik de laatste tijd gemaakt heb [hier]bij insluiten.
Met groot plezier heb ik kennis genomen van de door u gezonden problemen, van u en van C. v/d Kuilen, met nieuwe slotmotieven. Ik heb geprobeerd ze ook eens te bewerken. Slechts bij één motief gelukte het mij een gave bewerking te maken. Dit was het probleem waarvan u de ontleding zo gemakkelijk vond. Jammer genoeg gelukt het mij niet het probleem moeilijker te maken dan het uwe. De door u gezonden diagramstempels zal ik bewaren tot ik weer wat problemen heb voor “Vrienden”. Want wie weet krijg ik in Laren toch nog gelegenheid problemen te maken.

Tenslotte zou ik u nog willen vragen wat toch wel een ‘H.S.-probleem’ is. Dat kwam ik wel eens tegen in “Vrienden”. [H.S. = Hoogland Systeem, een damspelvariëteit ontwikkeld door Herman Hoogland (1891-1955), in 1912 de eerste Nederlandse wereldkampioen dammen. Deze spelvorm, ook wel ‘international checkers’ genoemd, is kort na de jaren vijftig in onbruik geraakt. In de jaren veertig en vijftig was dit nieuwe damspel (op 64 velden) tamelijk populair in de regio Utrecht, en ook was er internationale belangstelling voor, omdat het lijkt op het Amerikaanse checkers en op het Italiaanse damspel.]
Ook zou ik van u graag eens wat willen weten over de bestaande N.B.D. [Nederlandsche Bond voor Damproblematiek, vanaf juli 1943 Kring voor Damproblematiek] en de lopende K.C. [Kleine Compositiewedstrijd]. Ik wil namelijk spoedig lid worden van die bond.

Nu, geachte probleemvriend, ik eindig maar weer eens met de hoop dat u spoedig mij weer wat van u laat horen. Met zeer hartelijke groeten, C. Kroonen, San. Begetu te Laren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *