Brief van Cas, 14 februari 1942

Deze brief werd door een vriend van mij niet foutloos over geschreven. U begrijpt dat ik hem daar geen aanmerkingen op kan maken. Ik hoop dat u de brief toch zal begrijpen. Cas K

Hellendoorn 14 Febr 1942

Hartelijk dank voor uw zeer uitvoerige brief, die ik met het grootste genoegen gelezen heb. Ingesloten vindt u een twaalftal problemen waarvan ik gaarne had dat u ze in Vrienden plaatste. Ik hoop dat u ze met plezier na zult kijken.

Inderdaad ben ik nog niet van plan het glibberige probleempad spoedig te verlaten. Het spijt mij alleen maar dat ik er niet eerder aan begonnen ben. Uw aanbod om problemen van mij, die obstakels bevatten [‘bevatten’ door Cas zelf toegevoegd], te verbeteren neem ik gaarne aan. Reeds heb ik enig obstakel ingesloten. O.a. een mislukte bewerking op mijn eigen motief. Zwarts laatste zet is onmogelijk en wit heeft 2 stukken minder. Ik heb gedacht: de idee kan misschien wel goed zijn, en [ik] zal de mislukkeling eens naar Jan Scheijen sturen. Kon ik zwart maar ergens op tweeslag zetten zodat ik als eerste zet 44-40 kan spelen. Volgens mij is dat onmogelijk. Misschien kan u er wat aan doen. U bent ook zo veel geroutineerder. Dat heb ik gemerkt met de bewerkingen van u op het verbeterde motief van Max Douwes. Ik heb daar ook mijn krachten op beproefd, maar zonder resultaat. Het motief is wel mooi en verrassend. No. 3 vind ik de beste van de drie, daarmee niets afdoend aan de kwaliteiten van de anderen. Echter vond ik het zoeken van de beste zetten voor zwart zo leuk.

Ik mag altijd graag op motief bewerken. Dat is dankbaar werk. Daarmee wil ik niet zeggen dat al mijn problemen op motief zijn. Dat is niet altijd mogelijk. Bij enkele van de ingezonden problemen vraag ik of het slot nieuw is. Neemt u mij niet kwalijk wanneer dit niet het geval is. Ik weet nog veel te weinig van motieven. (Waar blijft het motievenboekje van Zonneveld?)
[Zonneveld’s Motievengids verscheen in 1942.]

Buiten de rubriek van G. Pors [Gerrit Pors (1904-1954), in de jaren dertig en veertig de sterkste partijspeler in de regio Dordrecht, damredacteur van de Dordrechtse Courant] en Arbeid [red. A.K.W. Damme (1895-1967), Nederlands kampioen 1921 en 1927-1929] heb ik wat van mijn werk naar Het Damspel en Panorama gestuurd [‘gestuurd’ is door Cas zelf toegevoegd]. In beide bladen zullen enige stukjes van mij geplaatst worden. Het duurt echter nogal [lang] voordat ze geplaatst worden. Leest u ook wel eens de rubriek van den heer G. Pors? Naar deze heer stuur ik de meeste problemen. Dat zal u begrijpen wanneer u weet dat ik Dordtenaar en 22 jaar oud ben en speel in de eerste klasse van de N.D.B. [= landelijk het 2e niveau].

Ik doe ook aan een oploswedstrijd mee, met mijn vriend J. Meiners. Ik denk niet dat deze brief u zal bereiken voordat u naar Voorthuizen gaat. Dat vind ik jammer want anders kon u C. van de Kuilen eens onder handen nemen voor zijn fantasieprobleem, wat wij verleden week als opgave kregen [in een brief?]. We hebben ondanks lang zwoegen de oplossing niet kunnen vinden, en daarmee een paar punten verspeeld. Wilt u Cees v/d Kuilen de groeten eens overbrengen. Misschien stuur ik deze brief wel naar het adres van hem, wanneer ik zijn volledig adres ergens kan vinden. Dat vindt u toch wel goed? Van C. v/d Kuilen zag ik vele problemen, o.a. in De Humorist, [De] Problematiek Voorwaarts.
De P.V. kreeg ik de laatste tijd van mijn damvriend G. Kerkdijk [Gerrit Kerkdijk (1916-2000)] ter inzage. Deze heer, die niet ver van Hellendoorn af woont, namelijk in Daarle, kwam me reeds enkele malen opzoeken, wat ik zeer prettig vond. Hij heeft hier zelfs eens een simultaan séance gegeven aan de patiënten. Resultaat 7 gewonnen 7 remise. Ik kon jammer genoeg niet meedoen want ik ben vaste-bed-patiënt.
Deze heer stuurde ik ook af en toe wat problemen van mijzelf, voor ik ze naar een dam-redacteur zond. Dan kreeg ik van hem een brief terug met zijn mening over de problemen. Ik heb zelfs wel eens een 10 van hem gehad, voor een probleem. Dit wordt t.z.t. in de rubriek van G. Pors geplaatst, dus dat komt u nog wel eens tegen. De heer Pors heeft nog meer problemen van mij in voorraad, ook nog enkele uit mijn beginperiode –die ik nu minder geslaagd vind. Ik zal ze toch maar niet terug vragen.

Verder wil ik u eens vragen of u mij een blanco blad papier met bijvoorbeeld een twaalftal diagrammen erop wil sturen [‘wil sturen’ heeft Cas zelf toegevoegd]. Wanneer ik dan weer problemen aan u zend kan ik de diagrammen zo invullen. Dat lijkt me voor u veel gemakkelijker en overzichtelijker. De oplossingen zet ik dan onder de diagrammen. Als dat niet te kostbaar is voor u had ik graag dat u dat zo deed.

Ik wil deze brief niet besluiten alvorens u veel succes te wensen in de strijd om het kampioenschap van Limburg. En dat het u mogelijk zal zijn die mijnheer met die onuitspreekbare naam voorbij te streven. En denkt u bij [een] enkele zet die u doet aan het bekende gezegde van [Guido] Gezelle, dat u in elk “damspel” kan vinden.

Ik hoop maar dat u deze brief met genoegen zult lezen en besluit met de beste dammers-groeten,
uw probleemvriend
Cas Kroonen
(dus geen Cees)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *